Поименните компенсационни бонове.

Времето за обрати в бизнеса с земеделски земи настъпи отново.Като  традиция  всяка година  пазарът на земеделските земи-нивите  става непредвидим.В момента лудницата  е двойно повече.Цените пак станаха непредвидими,  но  сега има и другата лудост това са  поименните компенсационни бонове.


В общи линии нещата стоят така:
  Правителството реши да изкара на търг 154 000 декара като тези декари могат да бъдат купени само с Поименните компенсационни бонове.Масиви няма от министерството са обявили че парцелите ще бъдат от  2 до 5 декара.Най много ще е предлагането в Северозападна България.Земи няма да се продават само в Габровски и София.Обяснение за Габровско до някъде да кажем е балкана и предполагаемият нисък интерес. За София нямам идея може би пък вече да са продадени на "наши хора".

 Как хората ще разберат за търговете ? 

 Трябва да се публикува в местната преса и на сайтовете на месната областна дирекция.С други думи за да ги намерите трябва да погледнете на  сайта съответната Областна дирекция земеделие или  ТУК.  Основното е че няма да може да се плаща с пари а само с Поименните компенсационни бонове.

Какво представлява Поименните компенсационни бонове?

   Издаването им  в двата им вида- за земеделски земи и горският  фонд.Цялата операция е започнала на  15 октомври 1999 г. Те се издават въз основа на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

 Кой ги издава ?

 Поземлените комисии по места и министерството на земеделието.

Защо ги издават?

Издават с цел да компенсират "собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, които не позволяват възстановяване на собствеността"


 Кой може да ги получи ?

Титулярите или техните наследници.

Къде се продават? 

Само на борсата чрез лицензиран борсов пoсредник

Каква е цената им ? 

Цената варира в зависимост от търсенето все пак е борса :)

Това е извадка от цените на борсата.Цените варират, но поглеждайки цените на база годишно движение забелязах нещо интересно.


Имало голямо движение както е видно от графиката  приблизително април месец доста преди решението на правителството.Аз не съм борсов анализатор и не знам дали някой е знаел по-рано за това и си е напазарувал на ниски цени.Ще споделя само клюките който се носят.

Основният "ОБВИНЯЕМ" Е  "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" Според разследване на вестник "Капитал" те са придобили за около 37 000 000 лева книжа.За да бъдем обективни ще кажа че това твърдение бе опровергано в пресата.Обясниха на дълго и на широко как това не е вярно.

Другото обвинение по този случай е интересният факт с поправката в ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  там е казано следното :
чл.24 ал.(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) До участие в търговете и конкурсите по ал. 1 не се допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10 000 дка.

За този факт искам само да отбележа датата на изменението му: "Държавен вестник бр.25 от 27.03.2012 г."
Този текст от закона с прости думи отрязва възможността на големите арендатори да участват.Ключовата дума тук е ОБРАБОТВАТ а не собствениците на земите.


Дали са дали шанс на по малките арендатори обработващи под 10 000 декара да се сдобият с нови земи ?

Не знам и дали  с  тази  промени  не е отрязана възможността и отстраняването  на големите играчи от пазара ?

Другото което не е ясно в цяло начинание е защо не може да се купуват с пари?

Дали пък на държавата не и трябват пари ?

Аз не съм ПРОТИВ  или ЗА  просто споделих какво се говори в пространството и някой мой лични наблюдения.Всеки може да намери аргументи в подкрепа на едната теза или другата. 

3 коментара:

 1. По-добре държавата да продава земи на търгове срещу компенсаторки, защото ще има частни собственици, които да спечелят от това. Докато при правителството на ДПС
  апетитните държавни земи се разграбваха тайно чрез заменки или сделки за оземляване на физически лица. Освен това масово държавните терени бяха преотстъпвани за оземляване на малоимотни и безимотни граждани на цени, много под пазарните.

  ОтговорИзтриване
 2. Имам такъв въпрос - ако издадената депозитарна разписка за поименните компенсационни бонове липсва (скрита е от някого, унищожена е или др. под.) има ли начин да бъде издаден заместващ я документ - и ако да, от кого и по какъв ред? Тя нали не представлява ценна книга, а единствено удостоверява някакви права?

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте, аз съм в Гърция. Но имах възможността да отида във Франция и да работя за международната финансова структура на пощата. Говоря малко за тази банка. Ние предлагаме заеми при лихвен процент от 2% годишно. За да получите този заем, нямате какво да депозирате като обезпечение. Но единствената сума, която ще трябва да платите, е таксата за регистрация и пликът. Това е възможност за вас, братя и сестри. Искате ли заем?
  Моля, свържете се с нас: josepinhero@yahoo.com

  ОтговорИзтриване