Необходими документи за продажба на зем.земи(ниви)


Сделката е - фактическо извършване на покупка или продажба и се изповядва пред нотариус.Тук са изброени миниума от необходими документи, който са необходими за изповядване на сделка.Земеделската  земя е недвижима собственост и се продава по редът определен от закона.  

Къде се извършва сделката ?

Местонахождението на имота (нивата) определя кой съдебен район ще се извърши сделката.Ако ще се пътува до там е добре предварително да се уточни дата и час с нотариуса.

Какви документи са необходими?

Необходими документи във връзка с продажбата на земеделска земя:


1.Документ за собственост

 • Нотариален акт за собственост /констативен/,нотариален акт за разпоредителна сделка – продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др.
 • И/или решение на Поземлена комисия за възстановяване на собствеността, заедно с протокол за въвод във владение.
 • Ако решението на Поземлената комисия е постановено след 01.01.2001 год., същото трябва да бъде вписано в съответната Служба по вписванията. 
 • Ако имотът е поделен – освен документа за собственост, се представя и договора за доброволна делба, респ. влязлото в сила съдебно решение за извършената делба.

2.Удостоверение за наследници
Ако титулярът по документа за собственост е починал.Собственици се явяват  неговите наследници по закон.Възможно е да е оставено и завещание.
Доказва се с акт за смърт и удостоверение за наследници.Издават се от местната община.

Особеното тук е че за да извадите удостоверение за наследници трябва да имате смъртен акт в повечето общини ви го искат за да ви го издадат.

Моля, да се обърне внимание на следното: ТОВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ СЕ ИЗДАВА ПО МЕСТОРОЖДЕНИЕ А НЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ.
Валидността му е 6 месеца от датата на издаване.Същото важи и ако правото на собственост е придобито по завещания.

3.Удостоверение за гражданско състояние.

С този документ се доказва дали имотът е съпружеска имуществена общност.Издава се от местната община.

                       Кога е семейна имуществена общност един имот ?
Ако имотът е придобит на възмездно основание по време на брака на лицето, фигуриращо в документа
 Възмездно основание имаме когато е придобито с продажба, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане.
Това означава, че в сделката ще участва и съпругът, а ако е починал – наследниците му.

Същото важи, ако имотът е поделен чрез съдебна или доброволна делба. Ако съделителят е заплатил парично или имотно уравнение и това е посочено в документа за делбата, то придобитият от него дял при делбата е също съпружеска имуществена общност.

4.. Скица
Издава се от Общинската служба ”Земеделие и гори” и също е валидна 6 месеца от датата на издаването си.

3. Удостоверение по чл. 264 ал. от ДОПК
за данъчна оценка – също важи за текущата година, освен ако в него не е посочен по-кратък срок / напр., че важи да първото полугодие/.

За данъчна оценка трябва да имаш валидна скица т.е. първо се вади скицата.


4. Документ за самоличност 
Лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС.Условието е само едно да са валидни а не с изтекъл срок.

Списъкът с изброените до тук документи не е изчерпателен тоест в различните случай може да се изискват различни документи, но е задължителният минимум.

52 коментара:

 1. Искам да продам няколко имота, намират се в с. Сланотрън на 16 км от град Видин.Едната е 1.296 дка. с.Сланотрън Местност - Остров. Категория шеста при неполивни условия. За тази имам Скица и Решение.Другата е 2.332 дка. с. Сланотрън Местност - Големия мост. Категория трета при неполивни условия. На тази имам Скица без Решение.Третата е 5.720 дка. с. Кутово Местност - Ступина. Категория трета при неполивни условия. Със Скица и Решение.За останалите земи имам само Протоколи, Скиците явно са загубени.Тук е и трудната част... Аз съм на 34 години, родителите ми починаха преди няколко години, сама съм без братя и сестри, има само един наследник освен мен, който ще се откаже от земите в моя полза.Искам да упълномощя трето лице да отиде във Видинско и да продаде каквото е възможно.Продавали сме и преди земи и помня, че необходимите документи бяха: Удостоверение за наследници. Скица и Решение за земята и разбира се другия наследник да се подпише пред нотариус, че се отказва в моя полза. Не съм запозната, ако има някакви промени в последните години, тъй като живях извън страната.Това е общо взето.П.П. Интересувам се сещо, има ли начин по тези Протоколи и Опис декларации да се изкара необходимото за да продам останалите земи и евентуално да се направи справка за всички земи, защото явно доста документи липсват?Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. 1.Относно земите с готови документи за съжаление
  за тях не мога да помогна да се продадат
  защото не са в моя район.Даже и да успея да Ви помогна няма да стане бързо.
  2.Относно протоколите - Моля, прочетете ги отново и и вижте това решения на поземлената комисия ли са (така предполагам).Съгласно нашето законодателство това решение има силата на акт за собственост.В случай, че са само протоколи трябва да се извади решение от поземлената комисия по местонахождение на имота.
  3.Относно другият наследник -Ситуацията е следната той НЕ може да се откаже във Ваша полза единственият начин това да стане е да се откаже от цялото наследство което става по определения от закона начин.Дилемата има решение по следният начин: Другият наследник да Ви упълномощи нотариално за своите права.Бланка за
  пълномощното може да намерите на сайта.
  4.Относно желанието Ви да упълномощите трето лице.Това не е проблем има изискване пълномощното да е заверено нотариално и в това пълномощно ще го упълномощите да извади по надлежния ред всички,скици,удостоверения и изисквани документи.
  А)Обърнете внимание на следното в пълномощното изрично трябва да са изброени нивите с техните характеристики.
  Б) Изрично трябва да пише следното-да подаде и да получи необходимите документи като съответните служби трябва да са изброени.
  5. Относно дали може да се извадят нужните документи.Може с пълномощно и отиване до съответната служба.
  Моя съвет е упълномощете някой на който имате доверие,защото първо декарите са малко и второ цената в тази част на България не са високи.Следователно трябва да се прецени правилно дали подготвеното на документите и таксите няма да излезе по-скъпо от парите който ще получите при продажбата.
  Надявам се да съм бил полезен ако имате други въпроси ще се радвам да помогна.

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте, случайно попаднах на обявата за вашите услуги.
  Майка ми е починала , но притежаваше около 10дка, в село Драганово, В. Търновско, като наследничка на съпруга си, който е имал около 8 деца, но след подялбата и се полагали толкова.
  Първите години и пращаха в пари със запис, като рента. След няколко години спряха. Лично аз съм ходила с нея и съм видяла, че името и фигурира на 1 място , като наследничка.
  Оттогава минаха доста години , майка ми почина от преди 10г. Аз не съм търсила нищо.
  Въпросът ми към вас е , не извършвате ли такива услуги , със заемане на цялостно поемане с продажбата , например с пълномощно и с много добро заплащане .

  ОтговорИзтриване
 4. Да извършваме такава услуга,но ми трябва телефон за контакт с Вас защото има да се уточнят доста подробности.Примерно:
  1.Имате ли някакъв документ за собственост?
  2.Трябват ми подробности относно нивите.
  Имам и други въпроси за който ще помоля да ми изпратите тел за връзка.

  ОтговорИзтриване
 5. Искам да продам три ниви в землището на с.Червена вода. 1.Нива 3 дка,трета категория,местност "Батмиш". 2.Нива 4.6 дка,четвърта категория, местност "Седлото". 3.Нива 8.3 дка,трета категория,местност "Гераните" Документа за собственост е Договор за делба на наследствени земеделски земи с възстановено право на собственост.

  ОтговорИзтриване
 6. Относно нивите в с. Червена вода.Моля, Ви да се свържете с мен на посочените в блога телефони или чрез контактната форма.Вашите земеделските земи явно са добри.За съжаление ми трябва повече информация за да мога да Ви дам цена.

  ОтговорИзтриване
 7. Здравейте! Интересува ме, дали копувате идеални части от земеделски земи. Те се намират в землището на с. Китино общ. Антоново обл. Търговище и са III, IV, V категории. За тях разполагаме със следните документи - решение на поземлена комисия, скици, удостоверение за наследници и данъчни оценки.
  Също така притежаваме имот от 1,002 дка - IIкатегория в землището на с. Крояч общ. Лозница, на който сме единствени наследници. За него разполагаме със скица, нотариален акт и удостоверение за наследници. Ще очаквам Вашия отговор! Благодаря Ви!

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте.
  Наследниците на Х са съпруга и две деца. Х приживе е получил наследство от баща си - земеделска земя. Как се разпределят наследствените дялове между тримата наследници на Хл

  ОтговорИзтриване
 9. Здравейте
  Разбирам проблема, но има нещо не ясно в целия казус.Както Вие казвате няма как "приживе" да е получила наследство защо наследството се получава след смъртта на на носителя на правата.Трябва да проверите с какъв акт са прехвърлени тези земи.
  В случай,че е дарение то в тази ситуация дарението е лично и никой наследник няма права върху него а и живият съпруг също.
  Обаче ако е с покупка-продажба става собственост на двамата съпрузи понеже е придобито по време на брака.
  При наличната информация само с това мога да Ви бъда полезен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът от 3 ноември 2011г. е ясен. Докато Х е жив, получава наследство от баща си, след смъртта му. Това се има предвид с "приживе". Питащият се интересува как се разпределят наследствените дялове между съпругата на Х и децата им. Земите не са прехвърляни изобщо.
   Тук не въпросът е неясен а Вашият отговор.

   Изтриване
  2. Майката получава една втора части,а останалата една втора се дели отново между нея и броя на децата .След което тя получава 1/2 + дела получен от подялбата на другата 1/2.

   Изтриване
 10. Наследник съм на земя в община Полски Тръмбеш.Земята е била на моя прадядо,който е имал 7 деца.На времето всички са получили или зестра или част от нивите и парцели за къщи от баща си/моят прадядо/Само дядо ми,най-големият син ,остава при него,гледа го до смъртта му и тази земя е била фактически за него.Дядо ми не е бил земеделец и не е влизал в ТКЗС с ниви.Когато се бъзстановиха земите с решение на Поземлена комисия, баща ми фигурира като заявител в документа.Но проблемът е че наследниците на прадядо ми се "нареждат" и за тези ниви,които по право не им принадлежат,а те са 20-тина души.Как мога да уредя всичките ниви на моя прадядо да станат мои?
  П.П.Баща ми съшо е починал.Той имаше един брат,който не е в България и не се знае къде е.

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте,
  Не знам къде сте но най-правилното което може да направите е да се обадите в поземлената комисия в Полски Тръмбеш и да проверите по имена и ЕГН дали баща Ви е поискал възстановяването.При това положение и са възстановени наследници сте Вие и чичо Ви.При условие, че нямате връзка с него Ви остава една възможност съдебна делба.Съдът ще излезе с решение в което ще пише ,че еди колко си декара са ваши и еди колко декара на чичото.Това съдебно решение ще Ви бъде документа за собственост.
  Внимание! До колкото ми става ясно тук право на наследяване има и преживелият съпруг тоест майка Ви.
  В случай на допълнителни въпроси моля, свържете се с мен чрез телефоните посочени в сайта.Ще се опитам да бъда полезен с каквото мога.

  ОтговорИзтриване
 12. Подадох заявление за възстановяване на собственост върху земеделска земя,внесена в ТКЗС от дядо ми.Поземлената комисия ,с решение ,възстанови 60 дка.земеделска земя на дядо ми.Той е имал 6 деца.Преди влизането си в ТКЗС,дядо ми е дал на всички от децата си от своите земи като зестри,за обучение в чужбина.Само баща ми не е взел никаква земя.А той остава при дядо ми,гледа го,както и майка си,погребва ги и всъщност тези останали 60 дка.са за него.Но след като Поземлената комисия възстанови тези 60 дка като собственост на дядо ми, наследниците на другите му деца искат да получат дял и от възстановените земи.Имам ли основание да претендирам,че тези 60 дка се полагат само на мене.И ако да,как може да стане това?Благодаря Ви.

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте,
  Баща ми е починал и ние със сестра ми сме му наследници имаме наториален акт,който е на леля,баба,сестра ми и мен,в който пише,че сме наследници на дядо ми.Баба ми също е починала вече.Може ли да ми кажете при тези условия как ще се разделят нивите и какви документи ще ни трябват?Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте,
  с иск по чл14 от ЗССПП е възстановена земя на прапрадядо ми, Той има син и дъщеря/ и по насдтоящем земите се разпределят на техните наследници по равно/. Но синът на прапрадядо ми има завещание от него за 1/3 идеална част от цялото му имещество направено през 1938, а открито през1961г при неговата смърт, с което волята на прапрадядо е за синът да остане 1/3 по завещание и останалите 2/3 се разпределят на наследници/син и дъщеря/ или общо за сина 2/3, а за дъщерята 1/3.При водене на иска за възстановяване на собствеността на земята завещанието е представено , но не е уважено, т. к. с този закон се уреждали реални части от имущество, ане идеални част. и пише че може да се търси тази част в дело за делба.
  Въпроса ми е след като воденото дело за възстановяване е било преди 10години може ли сега със завещанието да се търси ново разпределение на наследствените дялове?

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте,
  с иск е възстановена земята на прадядо ми,който е имал пет деца и много внуци, един от които е баща ми.Той разполага с решение за делба и скица на неговия дял от придобитата земеделска земя , но няма издаден нотариален акт, поради което не би могъл при желание да продава.
  Въпросът ми е възможно ли е да получи такъв, независимо от останалите съсобственици,тъй като те са предимно наследници, някои от които е невъзможно да бъдат издирени?

  ОтговорИзтриване
 16. Здравейте!Притежавам около 6 дка ниви в обласста на Русе,въпросът ми е само как мога да си ги продам, след като не се имам с другите 3-ма наследника, и нямам в себе си документи за собственост,само документ за наследници...мога ли без тяхно съгласие и знание да ги продам,и как да си извадя нужните документи?

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте,пред Вас перспективите са няколко.При условие че не си говорите с другите трима наследници НЯМА как да продадете земята без тяхно съгласие и най-вече техният подпис пред нотариус.Теоретично имате три варианта:
  1.Говорите с тях и ги молите да Ви разпишат доброволна делба тоест парцелите който ще Ви се паднат ще бъдат само Ваша собственост и можете да правите с тях каквото решите. В този случай другите също стават собственици и правата им не са накърнени. Делбата се извършва пред нотариус с изготвени документи.Разходът ще е около 200-300 лв.
  2.Да извършите съдебна делба- В този случай тяхното съгласие и присъствие не е задължително.Проблема тук е тромавата процедура (около 6-8) месеца и разходите са около 1000 лв.
  3.В България можете да продадете Вашите идеални части.Законът не го забранява.Проблема при тези сделки е по-трудното намиране на купувач на идеалните части и разбира се относително по-ниската цена която ще получите.
  Относно втората част на въпросът Ви за документите не бива да Ви притеснява щом можете да извадите удостоверение за наследници и фигурирате там, можете с тях от местната земеделска комисия да си извадите дубликат на документа за собственост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отговор
   Анонимен11 юни 2013 г., 15:27 ч.

   Дядо ми е починал. Синовете и дъщеря му също. Внуците сме 4 наследници. Полагат ни се по 7 декара земя. Може ли да се продаде поотделно ? Нямаме съдебно решение.
   Например трима искат да продават, а един - не
   Отговор
   Отговори

   dombg11 юни 2013 г., 16:30 ч.

   Здравейте, за съжаление не можете да продадете без съгласието на всички съсобственици.Имате няколко варианта:
   1.Извършвате доброволна делба и му оставяте това което му се полага и вие си продавате вашите земи.Както винаги съм казвал проблема на доброволната делба е че е ДОБРОВОЛНА тоест не можете да го принудите да я направи.
   2.Извършвате съдебна делба и всеки си получава своето.Тук трябва да се внимава за срока -става твърде бавно и е около 1000 лв с всички такси и разноски.

   3. Извършвате дарение на идеалните си части.Добра възможност стига да има на кого да ги дарите.
   Дано да съм бил полезен :)

   Изтриване
 18. Здравейте,майка ми има 25 дка.,наследствени земи ,от общо 55дка.Няма направена делба,тъй като наследниците са доста.Името и фигурира в поземлената комисия в община Търговище като наследник.Земите се намират до село Росина,но са гори,пасище и нива и както вече споменах са общо 55дка.Интересува ме , може ли майка ми да продаде нейната част от земите и какви документи са ви необходими,ако проявявате интерес.Пропуснах да кажа , че са висока категория.

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте,
  преди две години продадох чрез вас земеделска земя в с. Червена вода.Затова сега пак се обръщам за съвет към вас.
  Случаят е следния:
  Баба ми като единствен наследник на земеделски земи,подава заявление през 1992г. до общинската поземлена комисия за възстановяване собствеността върху тези земи.
  С решение на поземлената комисия тези земи са върнати на името на баба ми.Междувременно баба ми почива и документа за това решение не е взет и досега от канцеларията на Общинската служба.
  Единствен наследник на баба ми е майка ми,която също вече е починала.
  Сега аз като единствен наследник на майка ми,искам да получа документа
  за решението на поземленната комисия за върнатите земи на баба ми.
  Но понеже това е свързано с пътуване се обадих до Общинската служба ”Земеделие и гори” ,откъдето ми потвърдиха,че има земи на името на баба ми.
  Въпросите ми са следните:
  1.Освен удостоверение за наследници на баба ми и личната ми карта,необходими ли са други документи за да получа документа за това решение.
  2.Как мога да получа протокол за въвод във владение за тези земи.
  3.Мога ли да получа и скица от Общинската служба ”Земеделие и гори”
  4.Трябва ли да изваждам и Удостоверение по чл. 264 ал. от ДОПК
  за данъчна оценка.

  ОтговорИзтриване
 20. Дядо ми е починал. Синовете и дъщеря му също. Внуците сме 4 наследници. Полагат ни се по 7 декара земя. Може ли да се продаде поотделно ? Нямаме съдебно решение.
  Например трима искат да продават, а един - не

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, за съжаление не можете да продадете без съгласието на всички съсобственици.Имате няколко варианта:
   1.Извършвате доброволна делба и му оставяте това което му се полага и вие си продавате вашите земи.Както винаги съм казвал проблема на доброволната делба е че е ДОБРОВОЛНА тоест не можете да го принудите да я направи.
   2.Извършвате съдебна делба и всеки си получава своето.Тук трябва да се внимава за срока -става твърде бавно и е около 1000 лв с всички такси и разноски.

   3. Извършвате дарение на идеалните си части.Добра възможност стига да има на кого да ги дарите.
   Дано да съм бил полезен :)

   Изтриване
 21. Продадох земеделска наследствена нива чрез пълномощно при нотариус на физическо лице т,е на един от арендаторите,а после той щеси я прехвърля на фирмата Нивата е далеч в старозагорско село и затова се съгласих с пълномощно за да не ходя до там Въпросът ми е трябва ли да подавам декларация пред НАП и дължа ли данък на парите които получих? Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, не не се подава декларация пред НАП при условие, че земите са наследствени и не сте ги купували.

   Изтриване
 22. От 10 души наследници съм един от тях.Мога ли да взема нотариален акт само за моя дял тъй като останалите не се интересуват достатъчно по този въпрос.С уважение Невзат Джемал

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, да можете да имате документ само за Вашите идеални части, но това не Ви дава право да продавате без съгласието на другите съсобственици.

   Изтриване
 23. Наследих имоти в Град Бяла Варненско ...излезнаха всички скици и документи 9 наследници сме но се оказа че 12 декара липстават тъй като общината бил сложила ръка н дях направили улици и бордюри.Това възможно ли е без наше знание и можем ли да изискваме някакво обезщитение? Другия проблем е че в другите земи има арендатор за който незнаем . Казва че и догодина щял да стопаниства ние сме пуснали по рано декларция че неискаме да се обработват земите.Това как е станало и кой взима ренда от арендатора? Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, проблема с общината е доста сложен.Зависи кога точно е станало това.Дали е спазен ПУП и ред други справки.Предполагам без да съм убеден в това ,че общината е спазила изискванията и по всяка вероятност няма да можете да получите обезщетение.Относно втората част на запитването Ви щом земята е работена следователно е плащана рента.Практиката показва ,че някой от наследниците е вземал рента и не е казвал на другите.При условие, че това не се случило с Вас трябва да проверите в местната община Фонд земеделие.Арендаторите са длъжни ако няма на кого да платят рента да преведат по сметката на общината средната рента за региона.Можете да си търсите рентите за три години назад.От тази служба ще разберете и кой ви работи земите.Арендаторите са платили в това бъдете убедени защото в противен случай не получават субсидии.

   Изтриване
 24. Имаме всичките документи ама в Района около Силистра няма фирма която да направи необходимата скица и така чакаме повече от година и до кога ще е така

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, проблема не е само за Силистра.Правилото е че местната община в случая Силистра обявява търг за геодизически фирми.Естествено всичко става бавно , а и в повечето случай загубилите фирми обжалват и така се получава един период от месеци без оторизирана фирма.

   Изтриване
 25. Здравейте, през 1994 г чрез решение на поземлена комисия възстанових правото на собственост върху земеделска земя на името на моята баба по бащина линия.Предоставих я за ползване от земеделска коперация и получавам съответно и рента. Сега обаче съм решила да я продам но имам следния проблем:Баща ми емигрира в Америка през 1939 г ,където и умира през 1950г.Нямам смъртен акт тъй като през тези години такава информация не се е предоставяла. Не мога да се легитимирам като наследник на баба си. Аз съм единствен наследник и в продължение на 19г получавам рента ,никой не е оспорил това , но липсата на документ за наследник ми пречи да продам земята

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте,баща ми почина през 2010г,и притежава някаква земя в с.Мърчево,област Монтана,която е наследил от своите родители,заедно със сестра си,След неговата смърт,от негова страна оставаме аз и сестра ми.Въпросите ми са ,ако аз и сестра ми искаме да продадем своята част от земята,трябва ли съгласието на сестра му?Как мога да разбера колко точно земя имаме като наследство,и мога ли само аз да продам своя дял?Благодаря ви!

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте, въпросът е малко двузначен.Съществуват две хипотези.1.Да можете да продадете само Вие и сестра Ви ако приживе земите са разделени между баща Ви и неговата сестра.Това е малко вероятно.2.Не можете да продавате без съгласието на лелята защото сте съсобственици като наследници.Какво е фактическото положение можете да разберете единствено от местната земеделска комисия като предварително си извадите удостоверение за наследници и с него попитате каква е фактическата обстановка.Теоретично съществува и вероятност да продадете и идеални части от наследствения си имот.Тоест сделката ще се извърши без съгласието на лелята и сестра Ви.Проблема е само да намерите кой да Ви ги купи.

  ОтговорИзтриване
 28. Земеделска земя продадена цялата чрез фиктивна /не е плащано нищо/ покупко-продажба на дъщерята на синът приживе от бабата.Другият наследник дъщерята на бабата не получава нищо.Това деяние е извършено преди около няколко месеца месеца.Има ли начин за съдебни действия!

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте, принципно има начин за уреждане на тези спорове по съдебен ред.Обърнете внимание казах "принципно"проблема се състой в това, че можете да развалите покупко продажбата само по съдебен ред.Съдът ще иска да докажете, че сделката е симулативна а това е изключително трудно освен това (доколкото разбирам ) собственика на нивите вече е починал.Практиката е показала , че трудно се спечелват такива дела, а и траят с години.

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте, като наследник със сестра ми , притежаваме по 26 декара ниви в община Хитрино, Шумен. Искам да попитам каква цена ще ми предложите и втория въпрос - с още 8 наследника притежаваме 80 декара в същата община - има ли разлика в цената на декар ако продам идеални части от тези 80 декара и ако предварително направим делба на нивите и така ви продам отделни ниви , реални части. Благодаря предварително

  ОтговорИзтриване
 31. Здравейте искам да попитам какво се прави в случай като моя.Имаме 60дка ниви от тези 20дка дадох под рента със договор за 6г .Преди това тези земи са давани без договор от другите наследници и аз нищо незнаех прибирали са си парите,не са разделени.Сега като разбраха че сам ги дала и искат да ги продават.Мога ли да си търся правата за предишните години за които нищо не съм получила.Те са наследственни от баща ми който е починал преди 4г

  ОтговорИзтриване
 32. Здравейте искам да попитам : Аз съм арендатор и имам сключен договор с една възрастна жена, нат. акт е чрез гледане и издръжка. Сега жената иска нивата да е при мен, а единия й син претендира да си взима неговата част и да я дава на друг арендатор. Та въпроса ми е : Нали след като е чрез гледане и издръжка земята се води на жената и тя определя какво ще се случва с нея ?

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте искам да попитам ние сме няколко наследника на земеделска земя но един от наследниците я е дал под аренда без другите да знаят .Какво трябва да се направи да си вземем земята и да я продадем.

  ОтговорИзтриване
 34. Здравейте искам да попитам ние сме няколко наследника на земеделска земя но един от наследниците я е дал под аренда без другите да знаят .Какво трябва да се направи да си вземем земята и да я продадем.

  ОтговорИзтриване
 35. Вече можете без делба или тяхно съгласие да си продадете своя дял на арендатора чрез нотариус. Това и аз правя сега. Те ще ви кажат какви документи се изискват. Успех

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скъпи приятелю, ти по всяка вероятност си бил подведен или по скоро не си се поинтересувал от това което подписваш.Така става ако гледаш парите да прибереш, а не гледаш какво разписваш.Това което са ти предложили е дарение и този номер с заобикалянето на ч.33 от ЗС е някъде от 50 те години.Въпросът е че при дарението няма плащане и ако се разпишеш кат селски кмет, никъде в документа не пише сума и че трябва да ти се плати.

   Изтриване
 36. Здравейте. Как мога да получа акт за смърт на чичо починал 77г в чехия, тъй като и той е наследник а и неговите наследници там са починали и не се знае дали изобщо е имал брак

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, не съм компетентен по този въпрос, но лично аз бих потърсил помощ от посолството в София.

   Изтриване
 37. Здравейте! Казусът е следният: Мой прадядо овдовява с две деца.Сключва брак с вдовица с 3 деца /от два нейни брака/.По време на брака им се ражда едно общо дете.Кой наследява и каква част от поземлените имоти на прадядо ми, с които той встъпва в този брак? Благодаря, Ви!

  ОтговорИзтриване
 38. Здравейте,
  Имам такъв въпрос. Земите са на име по нот. акт на дядо ми ( бащата на моята майка) който е починал. Той има две деца майка ми ( дъщеря) и вуйчо ми ( негов син) , които и двамата са починали. Наследници сме техните деца. В поземлената комисия е правена подялба на земята между майка ми и вуйчо ми, но не са вадени нотариални актове и реално не е прехвърлена земята на техни имена след тази подялба в поземлената. Как се поделя земята между сегашните наследници по закон? Благодаря Ви, предварително!

  ОтговорИзтриване
 39. Здравейте,
  имаме наследствени 4 дка. пасище /мера/ от 6-та категория и Лозе 0.6 дка. от 4-та категория в землището на едно Русенско село. Искаме да ги продадем, но няма реално търсене за такъв тип земеделска земя, въпреки, че реалните цени на земите са поне 2 пъти по-ниски от тези за обработваеми земи-ниви. можете ли да ме насочите към посредник или краен потребител който би се заинтересувал от покупката ва Пасище и Лозе-общо под 5 дка.?

  ОтговорИзтриване
 40. Здравейте;имам 40 декара земи които са на дядо ми наследница е майка която почина .земите се работят и са дадени под аренда. Имам още 3 наследници които те са в българия и нямам връзка с тях. Искам да си продам моя дял. Как мога да го направя?

  ОтговорИзтриване
 41. Здравейте имаме земеделска земя 14 декара дадена е от брат ми на арендатор но ние със сестра ми нищо не взимаме всичко взима брат ми и на нас нищо не дава какво можем да направим в този случаи.Благодарв ви предварително

  ОтговорИзтриване