Наследяването


Всеки човек през живота си малко или много придобива определено имущество. 
Под имущество следва да се разбира:
Съвкупността от права и задължения, които едно лице притежава.Тук не влизат само имоти като цяло а и правата и задълженията на наследодателят.Принципът тук е че  няма имущество без субект(собственик).
Като се следва логиката, че всяка сутрин се събуждаме  с един ден по-стари неминуемо се идва до моментна на смъртта на човек.Неприятен момент, но и повратен относно имуществото на починалият.В резултат на този факт  имуществото на лицето  остава без титуляр.Естествено това е недопустимо – може да има човек(субект) без имущество, но не и имущество без субект(собственик). Ето за това съществува наследяването.Наследяването означава  преминаването на имуществото на едно починало вече физическо лице  наречено  наследодател - към друго/и физически или юридически лица – наречени наследници.
Видове наследства

Според Закона за наследството (ЗН) бива: 

1. Наследяване по закон.

В този случай  законът определя  кръгът от  лицата(наследници) и техните  дялове.Наследяването  става в определени от закона наследствени редове.Те са  подредени според близостта на родствената връзка на наследодателят с наследниците.
(Примерно  първи ред наследници  са низходящите който са  неговите деца и по право на заместване неговите внуци и правнуци, а в последния ред - роднините по съребрена линия до шеста степен включително.)
На всички  наследници в зависимост   от  тяхното право е гарантиран наследствения дял чрез т.нар. запазена част.
Съществува и още едно разделение на видовете наследство като тук основният критерии е маста от наследството.

 Универсално наследствено.

Универсалното означава, че наследникът (наследниците )получава имуществото изцяло, в цялата му съвкупност, а ако наследниците са повече - в дробна част от него.Универсалното наследствено право  може да възникне по силата на закона или по завещание.
Частно наследствено.

 Винаги   това правоотношение възниква по силата на завещание (завет).(Примерно колата и апартаментът на едните наследници а къщата на село  и земеделските земи на други наследници).
Наследство - това е съвкупността от права и задължения на наследодателят, които преминават към неговите наследници.  Имуществените права

 Основното разбира се е  правото му на собственост. Освен това права по договори( които има по сключени приживе  - наем, рента, вземане за цената от договор за покупко-продажба и прочие).
Тук влизат и  претенциите му от непозволено увреждане, правото да се иска разваляне на двустранен договор и др. В наследствената маса влизат и някои лични и неимуществени права, които не се погасяват със смъртта на наследодателя (членството в търговски дружества и кооперации).
Освен правата в наследствената маса се включват и задълженията на наследодателят.
Тези наследниците които  приемат наследството отговарят за неговите задължения. Това включва  тежести, включително задължения към държавата, към трети лица по договори за заем или банкови кредити, задължения произтичащи от непозволено увреждане.За тези задължения наследниците отговарят съобразно размера на наследствените си дялове.
Когато наследник приеме наследството, той отговаря за цялото задължение на наследодателя, независимо ат актива на наследството. За да се предпази от приемането на наследство с повече задължения, отколкото има в актива на имуществото, наследникът може да го приеме по опис. В този случай, наследникът ще отговаря за задълженията на наследодателя до размера на приетото имущество.
Откриването на наследството става в момента на смъртта по последното местожителство на наследодателя.
 Моментът на смъртта се определя по медицински критерии и се записва в акта за смърт.
Последното местожителство отговаря на новото понятие от Закона за гражданската регистрация - постоянен адрес.

Наследник.

Това е  лицето, което е способно да наследява.Основното тук е, че всяко правоспособно физическо лице може да наследява. От принципът съществуват обаче отклонения.
Първото е свързано с въведената от закона фикция, според която могат да наследяват и лицата, които са били заченати към момента на откриване на наследството. Но заченатите ще могат да наследят само ако са родени живи и жизнеспособни. Детето се смята за родено живо, ако след отделяне от майката е дишало и е поело въздух с белите дробове. Жизнеспособно е детето, което разполага с необходимите за живот органи, които са достатъчно развити, за да живее вън от утробата на майката.щом детето е родено живо, жизнеспособността му се предполага до доказване на противното.

2. Наследяване по завещание.

 При завещанието кръгът наследници и дяловете им се урежда по волята на наследодателят.

В тази статия не са разгледани всички хипотези предвидени в закона,но са основните който да Ви послужат за ориентиране. 

14 коментара:

 1. Как трябва по закон да се разделят нивите на починал един родител,които са негова собственост.Наследници са съпругът и две деца.Искам да знам съпругът получава ли от нивите на починалата съпруга и как ще се разделят 12 декара ниви.

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте,
  Вашият казус е уреден в чл.9 от ЗН където е казано следното:
  Чл.9.(1)Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.
  Поради факта ,че информацията ми е недостатъчна мога да кажа само ,че според този чл.9 всеки получава по 1/3 или по 4 декара от тези 12.
  Моля,обърнете внимание и на останалите подробности.
  1.Нивите наследствени ли са или са купени
  2.Придобиването по време на брака ли е станало?
  Съществуват няколко хипотези, но не съм запознат с подробностите.

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте,имам следното питане,наследник съм на починалите ми баба и дядо,къде трябва да отида със удостоверението за наследници и смъртния акт за да разбера какви земеделски земи ми се полагат,и какви документи ще са ми нужни да станат мое притежание и да се разпореждам с тях ?

  ОтговорИзтриване
 4. Искам да попитам автоматично ли недвижимите имущества се наследяват,трябва ли някъде да се ходи да се поддават документи.Майка ми почина,има апартамент и 3 земи , аз трябва ли да ходя да поддавам някакви документи и има ли срок ??? Блгодаря

  ОтговорИзтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте, имаме наследствени земеделски земи 28дка от баща ми. Наследници сме: майка ми, аз и сестра ми. Въпросът ми е кой колко декара следва да получи по закон? Благодаря

  ОтговорИзтриване
 7. Здравейте ,проблема е баба ми и дядо ми имат земеделска земя коята ползват взимат рента жито царевица и тн.Преди години са се подписали останалите със право на ползване а не със право на продажба какво трябва да се направи за да могат да си продадат баба ми и дядо ми земята тъй като останали те наследници са почина ли

  ОтговорИзтриване
 8. Баба ми получава наследство от брат си. Тя има два брака, от първия има две дъщери , от втория брак има две доведени деца и едно преродено.Втория съпруг я надживява с няколко години. Кои деца имат право на наследство ?

  ОтговорИзтриване
 9. Виждам,че на въпроси от 2019г.няма видими отговори,но все пак да попитам:Мама почина и останахме 3-ма наследници:аз и брат ми от първия и брак и сестра ми - от втория.И двамата и съпрузи са починали.Казусът е : понеже брат ми е в неизвестност 27години,дори имаше слухове,че е починал,което не можем да докажем.Мама имаше 1 апартамент и наследи 1/2 от къща и земи от втория съпруг .Въпросът е колко и какво наследяваме.Няма налично завещание,но сестра ми има претенции за апартамента,а за наследството от баща и/ втория починал съпруг на мама/ изобщо не иска да коментира.Мама беше гражданка на Русия , и като получавах Удостоверението за наследници , там пише "Да послужи пред Посолството на Русия",за да се издирят и нейните 2 сестри,с които от 26 години не поддържа никаква връзка.Какво като дял хипотетично бих могла да получа?

  ОтговорИзтриване
 10. Виждам,че на въпроси от 2019г.няма видими отговори,но все пак да попитам:Мама почина и останахме 3-ма наследници:аз и брат ми от първия и брак и сестра ми - от втория.И двамата и съпрузи са починали.Казусът е : понеже брат ми е в неизвестност 27години,дори имаше слухове,че е починал,което не можем да докажем.Мама имаше 1 апартамент и наследи 1/2 от къща и земи от втория съпруг .Въпросът е колко и какво наследяваме.Няма налично завещание,но сестра ми има претенции за апартамента,а за наследството от баща и/ втория починал съпруг на мама/ изобщо не иска да коментира.Мама беше гражданка на Русия , и като получавах Удостоверението за наследници , там пише "Да послужи пред Посолството на Русия",за да се издирят и нейните 2 сестри,с които от 26 години не поддържа никаква връзка.Какво като дял хипотетично бих могла да получа?

  ОтговорИзтриване
 11. Виждам,че на въпроси от 2019г.няма видими отговори,но все пак да попитам:Мама почина и останахме 3-ма наследници:аз и брат ми от първия и брак и сестра ми - от втория.И двамата и съпрузи са починали.Казусът е : понеже брат ми е в неизвестност 27години,дори имаше слухове,че е починал,което не можем да докажем.Мама имаше 1 апартамент и наследи 1/2 от къща и земи от втория съпруг .Въпросът е колко и какво наследяваме.Няма налично завещание,но сестра ми има претенции за апартамента,а за наследството от баща и/ втория починал съпруг на мама/ изобщо не иска да коментира.Мама беше гражданка на Русия , и като получавах Удостоверението за наследници , там пише "Да послужи пред Посолството на Русия",за да се издирят и нейните 2 сестри,с които от 26 години не поддържа никаква връзка.Какво като дял хипотетично бих могла да получа?

  ОтговорИзтриване
 12. Как да проверя гори от майка ми наследени

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте,
  Поради трагични обстоятелства,се оказах единствен наследник на моя племенник../син на моя починал брат/
  Племенникът ми няма деца,няма съпруга/не се е женил/,няма живи баби,дядовци.Аз съм единствен наследник ,съгласно Удостоверението за наследници.
  Наследил е от починалата си майка земеделски земи в Русенска област...но не зная къде и какъв е размерът им.
  Къде и как мога да проверя за тези земеделски земи?
  Необходима ли е декларация от мен,като наследник,за деклариране собствеността върху зем.земи по наследство, както се декларират недвижимите имоти по ЗМДТ?

  ОтговорИзтриване
 14. Баща ми почина има 25дк наследствени земи от неговия баща. Аз съм единствена дъщеря. Майка ми получава ли дял. Земите са наследени от дядо ми. Не се ли наследяват само от кръвните наследници

  ОтговорИзтриване