Плащането

Плащането се извършва веднага и пред нотариус.
 Преминава през няколко етапа.

  Етап 1
След като сме установили контакт.Установяваме  основните характеристики на предлагания от Вас парцел(ли) земеделски земи.В рамките на 1 час (това е максимума ) Вие получавате цената на която бихме купили Вашите земи веднага и пред нотариус ако отговарят на изискванията на ЕТАП 2.Ако Вие сте съгласни с предложената цена се пристъпва към етап 2

Етап 2
Това е юридически анализ.Включва проверка на наличните Ви документи доказващи правото на собственост.Моля погледнете ТУК какви са необходимите документи.Времетраенето на този процес е около 30 минути.


Етап 3

Уговаря се час при нотариус.Проблема тук е когато са много наследници да се избере точният и удобен за всички момент.Единственото условие е да е в работно време.Нотариусът ще поиска време да се запознае с документите което обикновено отнема около 30 минути.

Етап 4

Същинското извършване на сделката пред нотариус.
Как става на практика ?
Когато избраният от Вас нотариус извърши следните действия: 

  • Прегледа и одобри сделката;
  • Всички необходими и изисквани от закона документи са валидни и на лице;
  • Всички лица ( наследници ) са успели да се организират и присъстват лично или с техните пълномощници.
 ПОЛУЧАВАТЕ ДОГОВОРЕНИТЕ ПАРИ И СЕ РАЗПИСВАТЕ ПРЕД НОТАРИУСА. 
       Тази процедура отнема около 30 минути.

Следователно в рамките на 2,5 часа може да се приключи.За това време  Вие да сте продали земеделските си земи и да сте получили желаната сума.