Съдебна делба на ниви(зем.земи)


Когато няма разбирателство между съсобствениците и не може да се постигне доброволна делба се пристъпва към съдебна делба това е   по-трудният, бавен и скъп начин.Отнема около 6 месеца и 1000 лева.Поводи за съдебна делба могат да бъдат няколко:

  • Наследствени имоти,ниви,лозя,гори.
  • При  прекратяването на съпружеска имуществена (развод),
  • Друг например е разделяне на имоти, придобити чрез общ бизнес.
  • Естествено съществуват и други казуси,но тези са най-популярните.


Целият процес протича на две фази

.
Първата фаза е за установяване на правото на делба, т. е. допускане на делбата.
В този етап съдът определя въобще възможна ли е делбата?
Според Закона за собствеността всеки съсобственик може въпреки наличието на противна уговорка, да иска делба на общия имот, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението му.
Особеното тук е следното:
Всеки може да поиска съдебна делба на нивите независимо дали е обещал друго.Като при земеделските земи (нивите ) трябва да се вземат предвид ограниченията колко най-малко може да е един дял.
Правото на делба се осъществява като се отдели частта на този, поискал делбата.
За допускане на съдебната делба се предявява иск пред районен съд.
Според чл. 278 ГПК, ако става въпрос за делба на наследство към исковата молба трябва да се приложат:
  • Удостоверение за смъртта на наследодателят и/или  за неговите наследници; 
  • Удостоверение или други документи (според случая) доказващи правото на собственост.
  • Необходими документи
На този етап всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на дела, който му се пада, както и против включването в имуществената общност на някои имоти.
Тук е необходимо да се уточнят следните въпроси:

Кой,колко и от кое ще получи?
Изчерпателността и правилното представяне на фактите  е от съществено значение.

Решението за делбата може да се обжалва.В решението съдът се произнася между кои лица е делбата и кой и какво ще получи.

Ако в делбата не участват всички възможни съделители
искът е недопустим.
Съдебните разноски се разпределя между всички съсобственици в зависимост от размера на дела, който се пада на всеки. Ако искът се отхвърли обаче, разноските се поемат от ищеца.
Поемат се от този който е започнал делбата.

Втората фаза – извършването на  делбата тук да  се разрешат  споровете между съделителите.
 На него всеки съделител, който иска да получи целия имот трябва да предяви претенция за това.
Използва се и  вещо лице.Което дава заключение поделяеми ли са имотите, колко дяла могат да се образуват от тях и каква е пазарната им стойност.
Разноските за вещото лице се поделят между всички съобразно дяловото им участие.

Тук първо трябва да бъде съставен проект за разделителен протокол. Разделянето на наследствени имоти е регламентирано в чл. 69 – 72 от Закона за наследството
Допустимо е уравновесяване на дялове в пари ако не е възможно друго.
След окончателното одобряване на разделителния протокол той   не може да се отменя или изменя.
Когато имотът не може да се раздели реално, се прави публична продан при принудително изпълнение (с частен   съдия-изпълнител или държавен).Всеки от съделителите може да се включи в нея и когато имотът се продаде, всеки наследник получава част от цената спрямо дяла си.

1 коментар:

  1. Az ,kypix 3050 niva,v edno eftino selo,30naslednika mi prodadoxa ,nakraia poslednata s 100m mi kaza Che niama da mi go prodade ,zashto taka I xaresvalo

    ОтговорИзтриване