Решение на поземлената комисия

Факторите един документ да изчезне са много.Когато обстоятелствата са такива, че този документ Ви е необходим започваме да мислим как най-бързо и безболезнено(с най малко средства) да си го набавим.Условието да свърши работа е: Да е издадено по надлежния ред и да притежава изискуемите от закона атрибути (печати).
Правото на собственост се доказва с нотариален акт и как да действаме при липата му подробно описахме ТУК  Възможността да се доказва правото на собственост върху земеделска земя с Решение на Поземлената Комисия е голяма.


                                 Какво е това решени на поземлената комисия ?

Решение на Поземлената Комисия е основано на чл.14 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
Общинската служба по земеделие се произнася с решение за:
1.Възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници.
В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това.
Към решението се прилага скица на имота. Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите почл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.
 Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници.
Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.
Именно от това произтича правилото ,  че  НЕ Е  необходимо да се изготвя нотариален акт.Собствеността се доказва с това решение.
Друга особеност на която трябва да обърнем внимание е  - прилага скица на имота.
Това означава че даже и да сте загубили самото решение на поземлената комисия  а имате скицата там е написано скицата се издава на базата на решени  0123/ 12.03 1997 (примерно) и вече знаем какво да търсим по година и номер. 


В случай, че нямате нито решение нито скица.
Има някакви шансове вашето решение на поземлената комисия да е вписано.Не е задължително и не всички са го направили.

Другият вариант е изискване от местната земеделска комисия.Там имат архив от където могат да Ви извадят решение на поземлената комисия.

1.Кой е компетентният орган?
  Това е общинската служба по земеделие по местонахождението на земеделските земи.

2.Кой може да го изисква?
Само собственик или упълномощено от собственика лице.Изисква се нотариално зверено пълномощно. 
3.Какви документи трябва да носите?

 • Лична карта
 • Пълномощно-ако сте пълномощник 
 • При нужда удостоверение за наследници
 • Да попълните молбата(по образец)   

4.Как действа и срокове ?

 • Подава се молба за издаване на препис от решение.
 • Срока за издаване е 10 работни дни.
 • Издава се само един брой.
Горестоящият орган е  съответната Областна дирекция "Земеделие".
5.Какви са таксите?

 • когато се търси един имот таксата е: 1,50 лева.
 • когато са от два до четири таксата е: 2,00 лева.
 • когато са над четири таксата е:          2,50 лева.

Основното е че трябва да се ходи на място в определената общинска служба земеделие.
Решението на поземлената комисия е най-разпространеният вид документ за собствеността на  земеделски земи.

Друга възможност за доказване на правото на собственост е Договор за доброволна делба. 9 коментара:

 1. Здравей те,аз имам копие на решението и скицата и търся оригиналите.Ходих в поземлена комисия,но там ги няма.Къде другаде може да се намерят оригиналите?

  ОтговорИзтриване
 2. Не отговаря на истината твърдението, че „Само собственик или упълномощено от собственика лице” можел да изиска решенията на Поземлената комисия.
  ОСЗ Варна в отговор на моето заявление за достъп до обществена информация, реши че „решенията за възстановяване правото на собственост имат характер на обществена информация по смисъла на ЗДОИ”.
  Веселин Милев
  vescomd4@abv.bg

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте,

  Имам следния казус: Не знам по наследство какви земи притежавам. Може ли с удостоверение за наследници да отида в дадена община в поземлената комисия и там да ми направят справка, какви имоти имам (ако имам) и да ми издадат съответните скици и документи?
  Ангел Петров
  a.petrov@lot.pl

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте, аз съм в Гърция. Но имах възможността да отида във Франция и да работя за международната финансова структура на пощата. Говоря малко за тази банка. Ние предлагаме заеми при лихвен процент от 2% годишно. За да получите този заем, нямате какво да депозирате като обезпечение. Но единствената сума, която ще трябва да платите, е таксата за регистрация и пликът. Това е възможност за вас, братя и сестри. Искате ли заем?
  Моля, свържете се с нас: josepinhero@yahoo.com

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте, аз съм в Гърция. Но имах възможността да отида във Франция и да работя за международната финансова структура на пощата. Говоря малко за тази банка. Ние предлагаме заеми при лихвен процент от 2% годишно. За да получите този заем, нямате какво да депозирате като обезпечение. Но единствената сума, която ще трябва да платите, е таксата за регистрация и пликът. Това е възможност за вас, братя и сестри. Искате ли заем?
  Моля, свържете се с нас: josepinhero@yahoo.com

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте, имам решение от поземлена комисия,но нямам скици. Такива не са вадени никога за тези имоти. Каква е процедурата.Александра Стоева . aleks.stoeva1@abv.bg благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 7. Здр. Имам решение без скица, имотите са само с големина и местност. Какво следва от тук нататък.

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте, имам следния казус : Издаден е нотариален акт от поземлена комисия на друго лице, за място за което имам договор за отстъпване правото на строеж върху държавна земя от 80 те години. Описано е в договора че мястото е купено срещу съответната сума тогава. Нямам заповед за отнемане на мястото, плащам данъците и се грижа за за имота все още. Въпроса ми е : възможно ли е другото лице с нот акт от поземлена комисия да иска да влезе във владение на имота който по автентични оригинални документи разполагам аз? Установих че реално дори е променена кадастралната карта на имотите. Благодаря.

  ОтговорИзтриване